Corona informatie Winkhem leden


Afstand houden:

 • Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen t/m 12 jaar een afstand bewaren van minimaal 1,5 meter. En behalve kinderen t/m 12 jaar mag niemand dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
 • Ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder. Deze laatste groep (18 jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen.
 • Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag dichter dan 1,5 meter bij jou komen. Tijdens het sporten gelden deze regels niet waar dat de sportbeoefening in de weg staat.

Gebruik van douches:

Ripperdahal: toegestaan, mits 1,5 meter wordt nageleefd

AOC-hal: niet toegestaan

 

Publiek:

Ripperdahal: niet toegestaan

AOC-hal: niet toegestaan

 

Kantine:

Ripperdahal: de kantine is gesloten

AOC-hal: geen kantine aanwezig

 

Te weinig spelers door Corona(klachten):

Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er geen team opgesteld kan worden, probeer dan eerst zelf voor vervanging te zorgen. Lukt dat niet? Neem dan contact op met de wedstrijdsecretaris zodat we dit met de Nevobo kunnen bespreken. 

 

Vervoer naar wedstrijden:

Teams reizen vaak met enkele auto’s gezamenlijk naar wedstrijden.

Hierbij is het advies om de richtlijnen van de overheid te volgen. Bij personen boven de 13 jaar uit een verschillend huishouden in dezelfde auto is het advies een mondkapje te dragen.

 

Tijdens de wedstrijd:

Alle staf en wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten buiten het speelveld 1,5 meter afstand van elkaar houden.

 • Indien de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij de reservebank, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen op stoelen of een extra wisselbank welke doorlopen naar de wisselzone in de richting van de hoek van het speelveld.
 • Maak bij het wisselen van speelhelft de spelersbank schoon.
 • Schud geen handen, maar begroet tegenstanders en scheidsrechter wel.
  • Line-up aan het begin van de wedstrijd op eigen achterlijn.
  • Op fluitsignaal tegenstander en arbitrage groeten met geklap en veld inlopen.
  • Line-up aan het eind van de wedstrijd op de 3-meter lijn elkaar groeten/bedanken met geklap.
 • Het gedrag van spelers wordt volgens de normale regels bestraft. Als aanvulling hierop is het voor spelers niet toegestaan om te schreeuwen, yells te doen of door het net naar de tegenstander te schreeuwen. Het bescheiden vieren van een punt is wel toegestaan.
 • Zorg ervoor dat het DWF voorafgaande aan de wedstrijd vanuit huis al is ingevuld.
 • Houd bij het invullen van het DWF, zowel voor als na de wedstrijd, 1,5 meter afstand aan.
 • Ontsmet je handen na het aanraken van andermans laptop/tablet.
 • Kom al omgekleed in sportkleding naar de sporthal, zodat er voorafgaande aan de wedstrijd niet of nauwelijks gebruik gemaakt hoeft te worden van de kleedkamer. Probeer zoveel mogelijk thuis te douchen.
 • Houd bij het wisselen ook de 1,5 meter afstand aan.
 • Maak gebruik van eigen materialen (bidon, handdoek) en reinig deze na afloop van de wedstrijd.